Biotech Studies 2016, Vol 25, Num, 1     (Pages: 225-231)

Effect of Different Zinc Levels to Grain Yield and Some Yield Components of Yerli Kırmızı Red Lentil Cultivar (Lens culinaris Medic) in Şanlıurfa-Ceylanpınar Conditions

Ayşe Gülgün ÖKTEM 1 ,Müslüm COŞKUN 2 ,Nesibe Devrim ALMACA 2 ,Abdullah ÖKTEM 1 ,Sibel SÖYLEMEZ 2 ,Yasemin Tuba TEKGÜL 3 ,Sadık YETİM 4 ,Abdulkadir SÜRÜCÜ 5

1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Şanlıurfa
2 GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Şanlıurfa
3 Malatya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Malatya
4 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Şanlıurfa
5 Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fak., Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Bingöl
DOI : 10.21566/tarbitderg.280485 Viewed : 837 - Downloaded : 683 This research aimed to determination of zinc of different zinc levels to yield and yield characteristics of Yerli Kırmızı lentil cultivar in Şanlıurfa-Ceylanpınar conditions.The study was conducted at zinc deficit areas of Ceylanpınar-TİGEM fields in the 2009-2010 years. Experimental design was randomized complete block design with four replicates. Zinc levels were control, 1 kg Zn/da, 2 kg Zn/da, 3 kg Zn/da and 4 kg Zn/da. Zinc sulphate was used as a zinc source. Plant height, number of pod per plant, harvest index, thousand kernel number and grain yield values of Yerli Kırmızı variety was affected positively from Zinc applications. According to regression and economic analyses, the most economical zinc dosage for Yerli kırmızı variety was found 0.9 kg/da.Soil analysis for Zinc should be performed before every application and advised dosage should be used for zinc. Keywords : Şanlıurfa, Ceylanpınar, red lentil, zinc